Thông tin này vừa được Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến (Zing News) công bố ngày 13-7.

Tạp chí điện tử Zing News tạm dừng hoạt động 3 tháng - Ảnh 1.

Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến (Zing News) thông báo tạm dừng hoạt động 3 tháng

Trong 3 tháng tới, Zing News sẽ tập trung khắc phục, chấn chỉnh triệt để các tồn tại để thực hiện nghiêm Quyết định số 362 ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Phía Zing News cho biết khi tái bản sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép và chức năng, nhiệm vụ của tạp chí trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam cũng như phát huy bản sắc “Thông tin uy tín, hình ảnh ấn tượng”.

Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến đã có công văn gửi Cục Báo chí xin tạm ngừng để củng cố lại hoạt động.

B.Trân