216 cơ quan báo, đài, tạp chí phía Nam đã dự buổi tập huấn hướng dẫn áp dụng Bộ Chỉ số và sử dụng hệ thống đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số (CĐS) báo chí, do Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ CĐS báo chí thực hiện, tại TP Cần Thơ sáng 11-8.

Hỗ trợ, thúc đẩy báo chí chuyển đổi số hiệu quả - Ảnh 1.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, phát biểu khai mạc buổi tập huấn. Ảnh: Văn Lịch

Bộ Chỉ số giúp các cơ quan báo chí xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình CĐS, từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp CĐS phù hợp, giúp cơ quan báo chí đổi mới hiệu quả, thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược CĐS báo chí đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Bộ Chỉ số là căn cứ để đánh giá cơ quan báo chí đang chuyển đổi số như thế nào, vướng mắc gì, cần hỗ trợ gì. Với cơ quan báo chí, Bộ Chỉ số giúp nâng cao nhận thức cho lãnh đạo báo chí về những việc cụ thể cần phải làm để thực hiện CĐS, bao gồm các tiêu chí, các hành động cụ thể.

Hỗ trợ, thúc đẩy báo chí chuyển đổi số hiệu quả - Ảnh 2.

Buổi tập huấn có 216 báo, đài, tạp chí với gần 400 cán bộ, nhà báo, chuyên viên… tham dự. Trong ảnh: Bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, phổ biến Quyết định và giới thiệu Bộ Chỉ số đánh giá…Ảnh: Đức Bình

Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, với cơ quan quản lý, dữ liệu thu thập từ các cơ quan báo chí sẽ cho thấy bức tranh tổng thể về CĐS của ngành báo chí, để từ đó có các hành động thúc đẩy, hỗ trợ kịp thời.

Sau đợt này, sắp tới Cục Báo chí sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan báo chí miền Trung và miền Bắc, tại Hà Nội.

Mức độ trưởng thành CĐS báo chí của các cơ quan báo chí sẽ được xác định căn cứ vào tổng điểm đạt được, cụ thể:

Mức 1: dưới 50 điểm – ở mức Yếu;

Mức 2: từ 50 đến dưới 60 điểm – ở mức Trung bình;

Mức 3: từ 60 đến dưới 70 điểm – ở mức Khá;

Mức 4: từ 70 đến 80 điểm – ở mức Tốt;

Mức 5: trên 80 điểm – ở mức Xuất sắc.

AQ